Disclaimer

De Jong Total Cargo International BV treedt uitsluitend op als expediteur voor rekening en risico van en ten behoeve van haar opdrachtgever. Expediteurscommissie is inbegrepen in het tarief van De Jong Total Cargo International BV. Op alle werkzaamheden van De Jong Total Cargo International BV zelf zijn van toepassing de Nederlandse expeditievoorwaarden van de Fenex, met uitzondering van de daarin opgenomen arbitrageclausule. Aanvullend op de Nederlandse expeditievoorwaarden zijn van toepassing de Aanvullende Voorwaarden De Jong Total Cargo International BV. Bij tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse expeditievoorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden zijn de Aanvullende Voorwaarden beslissend. Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en De Jong Total Cargo International BV is Nederlands recht van toepassing en voor alle geschillen die mochten ontstaan tussen de opdrachtgever en De Jong Total Cargo International BV is de Rechtbank Rotterdam uitsluitend bevoegd. De Jong Total Cargo International BV is niet aansprakelijk voor douanerechten, heffingen, e.d. Opdrachten van opdrachtgevers worden uitsluitend uitgevoerd onder afwijzing van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever. Op alle opdrachten gegeven door De Jong Total Cargo International BV is altijd Nederlands recht en de Algemene Transport Voorwaarden van De Jong Total Cargo International BV van toepassing. Voor alle geschillen die mochten ontstaan tussen De Jong Total Cargo International BV en de opdrachtnemer is de Rechtbank Rotterdam medebevoegd. Eventuele (algemene) voorwaarden van de opdrachtnemer worden uitdrukkelijk afgewezen. De Jong Total Cargo International BV is niet aansprakelijk voor douanerechten, heffingen, e.d.